Kontakt

František Létal
Adresa: Požární 522, Zaječí, 691 05  
Telefon: +420 737 252 808  
E-mail: f.letal@email.cz  

Ubytovací řád penzionu Pod Vinařským kopcem 

 1. Při příjezdu do penzionu se host prokazuje platným dokladem totožnosti ( občanský  průkaz nebo cestovní pas )
 2. Host při nástupu obdrží klíč od pokoje. Při ztrátě, nebo jiném poškození klíčů je host povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč.
 3. Penzion ubytuje hosta od 14 hodin příslušného dne a host je povinen pokoj opustit v den odjezdu do 10 hodin. Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu (pokud není domluveno jinak).
 4.    Předpokladem klidného pobytu je především dodržování základních pravidel společenského soužití, zachování klidu , pořádku a čistoty v prostorách společně užívaných i na jednotlivých pokojích a ve vzájemném respektování ubytovaných.
 5. Host zodpovídá za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení a to v plném rozsahu.
 6. V pokoji nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
 7. V pokojích není dovoleno používat vlastních spotřebičů, kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně.
 8. Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit správci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry, uzamknout dveře a v podkrovních pokojích zavřít střešní okna.
 9. Na pokojích a ve všech interiérech penzionu je přísně zakázáno kouřit! Host je povinen chovat se v objektu tak, aby nevznikl požár.
 10. V době od 22 hodin do 6 hodin je v penzionu režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.
 11. U penzionu je k dispozici parkování pro šest automobilů. Ostatní parkování zdarma je možné na obecních parkovištích, popřípadě využít parkování v soukromém areálu naší firmy vzdálené cca 400 m od penzionu. 
 12. Domácí mazlíčci nejsou povoleni.
 13. Host je povinen uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku.
 14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu. Rodiče(popř. zák. zástupci) odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu i v jeho venkovní část.
 15. Vstup do bazénu je na vlastní nebezpečí.
 16. Je zakázáno ubytovat osoby, které nebyly ubytovateli řádně přihlášeny k ubytování
 17. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací a požarní řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel penzionu právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady

Krásnou dovolenou a příjemný pobyt Vám přeje rodina Létalova.